CENÍK RESORTU MONTANIE A OBCHODNÍ PODMÍNKY


  • Veškeré pobyty/přenocování je v resortu montanie možné zakoupit pouze s polopenzí.
  • Polopenze se skládá: Buffet: salátový bar a polévka. Roznášené hlavní jídlo (výběr předem ze 3 variant). Buffet: sladký dezert a ovoce.
  • Veškeré ubytování je již včetně neomezeného vstupu do Wellness&Spa (od 08:00 do 20:00). Součástí Wellness&Spa je vnitřní nerezový bazén s protiproudem, whirlpool, pravá finská sauna, pára, sluneční terasa, lehátka, relaxační místnost.
  • V resortu montanie lze zakoupit pobyt minimálně na 2 noci. Rezervace na 1 noc je možná až v den předcházející pobytu za předpokladu, že jsou volné kapacity. Příplatek za ubytování na 1 noc: 300.- Kč / osoba.
  • Check-in: 14:00, check-out: 11:00

Cena za osobu na noc v plně obsazeném 2L pokoji s polopenzí a vstupy do Wellness&Spa.

2L PokojeHlavní sezóna
15.12.-31.3
15.5.-30.9.
Vedlejší sezóna
1.4.-15.5.
1.10-15.12.
Budova A
A2 – Apartmán Souš3.290,- Kč-15%
A3 – Apartmán Souš3.290,- Kč-15%
A4 – Jezerní pokoj2.340,- Kč-15%
A5 – Jezerní pokoj+2.590,- Kč-15%
A7 – Štítový pokoj2.240,- Kč-15%
Budova B
B1 – Velký pokoj2.240,- Kč-15%
B2 – Velký pokoj2.240,- Kč-15%
B3 – Střední pokoj2.040,- Kč-15%
B4 – Střední pokoj2.040,- Kč-15%
B5 – Velký pokoj2.240,- Kč-15%
B6 – Velký pokoj2.240,- Kč-15%
B8 – Velký pokoj2.240,- Kč-15%
B9 – Velký pokoj2.240,- Kč-15%
B10 – Malý pokoj1.890,- Kč-15%
B11 – Malý pokoj1.890,- Kč-15%
B12 – Velký pokoj2.240,- Kč-15%
Budova C
C1 – Malý pokoj1.890,- Kč-15%
C2 – Velký pokoj2.240,- Kč-15%
C3 – Střední pokoj2.040,- Kč-15%
C4 – Velký pokoj2.240,- Kč-15%
C5 – Malý pokoj1.890,- Kč-15%
C6 – Malý pokoj1.890,- Kč-15%
C7 – Velký pokoj2.240,- Kč-15%
C8 – Střední pokoj2.040,- Kč-15%
C9 – Velký pokoj2.240,- Kč-15%
C10 – Malý pokoj1.890,- Kč-15%
C11 – Střední pokoj2.040,- Kč-15%
C12 – Střední pokoj2.040,- Kč-15%
Budova D
D1 – Malý pokoj1.890,- Kč-15%
D2 – Velký pokoj2.240,- Kč-15%
D3 – Střední pokoj2.040,- Kč-15%
D4 – Velký pokoj2.240,- Kč-15%
D5 – Malý pokoj1.890,- Kč-15%
D6 – Malý pokoj1.890,- Kč-15%
D7 – Velký pokoj2.240,- Kč-15%
D8 – Střední pokoj2.040,- Kč-15%
D9 – Velký pokoj2.240,- Kč-15%
D10 – Malý pokoj1.890,- Kč-15%
D11 – Střední pokoj2.040,- Kč-15%
D12 – Střední pokoj2.040,- Kč-15%

Cena za celý apartmán/srub pro 4 osoby (2 dospělí a 2 děti) na 1 noc s polopenzí a vstupy do Wellness&Spa.

4L Apartmány/SrubyHlavní sezóna
15.12.-31.3
15.5.-30.9.
Vedlejší sezóna
1.4.-15.5.
1.10-15.12.
Budova A
A1 – 4L Apartmán7.400,- Kč-15%
A6 – 4L Apartmán7.400,- Kč-15%
A4+A5 Jezerní apartmán7.360,- Kč-15%
Budova B
B7 – 4L Rodinný Apartmán6.000,- Kč-15%
Budova C
C1+C2 – 4L Wellness Apartmán6.900,- Kč-15%
C4+C5 – 4L Wellness Apartmán6.900,- Kč-15%
Budova D
D1+D2 – 4L Wellness Apartmán6.900,- Kč-15%
C4+D5 – 4L Wellness Apartmán6.900,- Kč-15%
Sruby F
F1 – 4L Srub8.000,- Kč-15%
F2 – 4L Srub8.000,- Kč-15%
Sruby G
G1 – 4L Srub8.000,- Kč-15%
G2 – 4L Srub8.000,- Kč-15%
G3 – 4L Srub8.000,- Kč-15%
G4 – 4L Srub8.000,- Kč-15%

Ostatní

Ceník ostatní

Ostatnísazba
Pokoj obsazen pouze 1 osobou.+ 40% z ceny za osobu
Příplatek za pobyt na 1 noci.300,- Kč / osoba
Prodloužený check-out do 18:00.990,- Kč
Brzký check-in od 8:00.990,- Kč
Přistýlka (dospělá osoba) s polopenzí a Wellness.1.040,- Kč
Přistýlka (dítě 3-12) s polopenzí a Wellness.640,- Kč
dítě 0-3zdarma (v případě zapůjčení dětské postýlky: 200,- Kč/noc)
zvíře (kočka, pes)500,- Kč
lázeňský poplatek (nad 18 let)15,- Kč
Privátní sauna.500,- Kč / hodina (max 5 osob)
Za storno polopenze do 12:00 hod.Resort vystaví kredit 260,- Kč

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Všeobecné podmínky
1. Odběratel je povinen požádat u dodavatele o předchozí souhlas k instalaci propagačních materiálů a předmětů. Za škodu
vzniklou v souvislosti s instalací a za dodržení bezpečnostních předpisů při instalaci odpovídá odběratel. Bude-li instalaci
zajišťovat dodavatel, budou odběrateli účtovány náklady instalace a demontáže samotné.

2. Platební podmínky
1. Za řádné provedení činností dle výše uvedené objednávky se odběratel zavazuje uhradit celkovou cenu. Tato cena je
předběžná a její konečná výše je závislá na skutečném počtu účastníků a termínu upřesnění počtu účastníků.

2. Odběratel se zavazuje uhradit na výše uvedenou akci zálohu ve výši nejméně 80% z celkové ceny dle objednávky, tj. dle předběžně schválené kalkulace. Záloha bude převedena na účet dodavatele na základě zálohové faktury, vystavené ke dni
potvrzení objednávky, nejpozději do data splatnosti této faktury.

3. Při prodlení s úhradou zálohové faktury má dodavatel právo od této objednávky odstoupit, neboť oba její účastníci shodně
prohlašují, že jde o podstatné porušení smluvních povinností. Pokud tohoto práva nevyužije, je dodavatel oprávněn vyúčtovat
odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z fakturované výše zálohy denně s čímž odběratel souhlasí a zavazuje se takto
sjednanou smluvní pokutu uhradit kdykoliv mu bude vyúčtována.

4. Dodavatel poskytne služby v souladu s platnými předpisy a v souladu s cenami uvedenými v objednávce. Další služby
poskytnuté nad rámec této objednávky, pokud nebude dohodnuto jinak, hradí klienti odběratele přímo u dodavatele (hotelu). Nedohodnou-li se účastníci jinak, budou konzumované nápoje účtovány včetně platné DPH a dle skutečné spotřeby.

5. Dodavatel fakturuje služby po jejich poskytnutí. Součástí faktury je hotelový účet.

6. Odběratel se zavazuje provést včasnou úhradu za vystavované faktury a to nejpozději do 14 dnů od jejich vystavení, není-li stanoveno jinak. Termín uhrazení je stanoven okamžikem připsání částky na účet dodavatele.

7. Počínaje 1. Dnem po splatnosti faktury si smluvní strany sjednávají smluvní úroky z prodlení, které je povinen zaplatit odběratel dodavateli ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý započatý den prodlení. Odběratel se dále zavazuje uhradit dodavateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s vymáháním výše specifikovaných pohledávek.

3. Storno podmínky
1. V případě zrušení závazně objednaných ubytovacích kapacit je dodavatel oprávněn požadovat po odběrateli uhrazení storno poplatků (smluvní pokuty) následovně:

60 – 31 dní před dnem příjezdu 10% z celkové ceny za ubytování
30 – 15 dní před dnem příjezdu 40% z celkové ceny za ubytování
14 – 5 dní před dnem příjezdu 80% z celkové ceny za ubytování
5 a méně dní před příjezdem 100% z celkové ceny za ubytování

2. V případě zrušení závazně objednaných gastronomických služeb je dodavatel oprávněně požadovat po odběrateli uhrazení
storno poplatků (smluvní pokuty) následovně: 4 a méně dní před příjezdem – 100% z celkové částky za gastronomické služby